BẢNG GIÁ THÉP HÌNH MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH MỚI NHẤT

Dưới đây là Bảng giá thép hình mới nhất của Công ty Thép Duy Lê

(Bảng giá này được đăng vào ngày 26/06/2021

– Bảng giá mới nhất được cập nhật thường xuyên nằm ở Link cuối bài viết)

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH MỚI NHẤT CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ
Chuyên Sản xuất và Thương mại các loại Thép hình:
Thép Góc – Vuông đặc – Tròn trơn – Lập là – Thép U + I
Thép tấm Trơn + Nhám –  Ray cửa xếp  – Thép Ống hộp
Thép Mạ kẽm các loại
STT CHỦNG LOẠI ĐỘ DÀI KÍCH THƯỚC GIÁ BÁN
(Đ/kg)
Thép Vuông đặc
1 Vuông 10, 12, 14, 16 6m + Ngắn dài Thép đặc 16,200
2 Vuông 18, 20 6m + Ngắn dài 16,600
Thép tròn trơn
1 Thép tròn Ø 10 6m + Ngắn dài Thép tròn đặc 16,800
2 Thép tròn Ø 12 6m + Ngắn dài 16,700
3 Thép tròn Ø 14 – Ø 32 6m + Ngắn dài 16,400
4 Thép tròn Ø 12 – Ø 60 – Mác S45C 6m + Ngắn dài 26,000
5 Thép tròn Ø 12 – Ø 32 – Mác CB240 6m + Ngắn dài 19,000
6 Thép tròn Ø 10 – Ø 32 – Mác SS400 6m + Ngắn dài 19,500
Thép góc V
1 Thép Góc V20 6m + Ngắn dài 3ly 17,200
2 Thép Góc V30 6m + Ngắn dài 2-3ly 17,200
3 Thép Góc V40 – V50 – V63 6m + Ngắn dài 2-6ly 16,400
4 Thép Góc V70 – V75 6m + Ngắn dài 5-7ly 17,700
5 Thép Góc V80 – V90 – V100 6m + Ngắn dài 6-10ly 18,000
6 Thép Góc V120 – V150 6m + Ngắn dài 10-15ly 20,000
Thép Lập là (Dẹt)
Hàng cán nóng
1 Lập là 1.8×2,5mm Ngắn dài 2,5ly 17,500
2 Lập là 30 x 3mm Ngắn dài 3ly 17,500
3 Lập là 40 x 4mm Ngắn dài 4ly 17,500
4 Lập là 50 x 5mm 6m + Ngắn dài 5ly 17,700
Hàng cắt tôn
1 Lập là bản 25 x 4mm 1 – 3m 2-10ly 23,500
2 Lập là bản 30 x 2mm 2 – 3m 25,000
3 Lập là bản 30 x 3mm 3 – 3m 23,000
4 Lập là bản 40-50-60-70-80-90-100 4 – 3m 22,500
5 Lập là Bản 30-100 x 6m 6m 23,000
Thép Ray cửa xếp
1 Ray cửa thường 6m 18,500
2 Ray cửa Đài Loan 6m 9kg/cây 20,000
Ngắn dài 1.5kg/m 19,000
Thép hình U – I
1 Thép U65 6m 3-4ly 20,300
2 Thép U80 – U100 6m 3-5ly 19,300
3 Thép U120 – U140 – U160 6m 4-6ly 19,500
4 Thép U200 – U300 6m 5-6ly 20,300
5 Thép I100 – I120 6m 20,000
6 Thép I150 – I200 – I250 6m – 12m 20,500
Thép tấm
1 Thép tấm đen 1,25 x 6m 23,000
2 Thép tấm mạ kẽm 1,25 x 6m 30,000
3 Thép tấm nhám (Tôn nhám) 1,25 x 6m 27,000
Thép ống hộp
1 Thép ống hộp đen 6m 26,500
2 Thép ống hộp mạ kẽm 6m 27,000

 

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH MỚI NHẤT

Cảm ơn Quý khách, Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ

Hotline: 0986 677 247 (Zalo)

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT: https://thepduyle.com.vn/bang-gia/

https://www.facebook.com/ThephinhDuyLe/