Bảng giá thép hình tháng 4/2022

Bảng giá thép hình tháng 4/2022

Dưới đây là Bảng giá thép hình tháng 4/2022 của Công ty TNHH Thép Duy Lê

Bảng giá này có thay đổi dựa trên khối lượng và số đơn hàng mà Quý khách đặt hàng

Thép Duy Lê – Chúng tôi chuyên kinh doanh các loại Thép hình (Thép đen + Thép mạ kẽm)

Cắt bán theo kích thước đặt hàng

Hotline: 0986 677 247

Email: thepduyle@gmail.com

Bảng giá thép hình tháng 4/2022 CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ
Chuyên Kinh doanh các loại Thép hình Hàng đen + Hàng mạ kẽm:
 Thép góc, Thép vuông, Thép lập là, Thép tròn trơn, Thép tấm, Thép ống hộp, Thép hình U+I, Cọc tiếp địa, Kim thu sét …
STT CHỦNG LOẠI ĐỘ DÀI ĐVT GIÁ BÁN
(Đ/kg)
Thép Vuông đặc
1 Vuông 10, 12, 14, 16 6m + Ngắn dài Kg 19,800
2 Vuông 18, 20 6m + Ngắn dài Kg 20,200
Thép Tròn trơn
Mác thép CT3
1 Ø10 6m Kg 20,500
2 Ø12 6m Kg 20,500
3 Ø14 – Ø32 6m Kg 20,000
Mác thép CB240-T
4 Ø10 – Ø14 6m Kg 23,000
5 Ø16 – Ø32 6m Kg 22,600
6 Ø34 – Ø42 6m Kg 23,100
Mác thép SS400
7 Ø10 – Ø14 6m Kg 23,500
8 Ø16- Ø32 6m Kg 22,900
Mác thép S45C
9 Ø14- Ø42 (Nhập) 6m Kg 27,000
10 Ø14- Ø27 (SX) 6m Kg 26,000
Thép góc V
1 Góc V3 x 3mm 6m Kg 21,500
2 Góc V4 x 3-4mm 6m Kg 20,000
3 Góc V5 x 3-5mm 6m Kg 20,000
4 Góc V63 x 4-6mm 6m Kg 20,000
5 Góc V70 x 5-7mm 6m Kg 20,600
6 Góc V75 x 5-7mm 6m Kg 20,600
7 Góc V80 x 6-8mm 6m Kg 20,900
8 Góc V100 x 7-10mm 6m Kg 20,900
Thép Lập là (Dẹt)
Hàng cán nóng
1 Lập là 30x3mm Ngắn dài Kg 21,200
2 Lập là 40x4mm Ngắn dài Kg 21,200
3 Lập là 50x5mm Ngắn dài Kg 21,500
Hàng cắt tôn
1 Lập là 25x4mm 3m Kg 24,000
2 Lập là 30x2mm 3m Kg 25,000
3 Lập là 30x3mm 3m Kg 24,000
4 Lập là 40-50-60-70-80-90-100 1 – 6m Kg 23,500
Thép Ray cửa xếp
1 Ray cửa thường 6m Kg 21,000
2 Ray cửa Đài Loan 6m Kg 22,500
Ngắn dài Kg 21,500
Thép hình U – I
1 U65 6m Kg 22,400
2 U80 – U100 6m Kg 21,400
3 U120 – U140 6m Kg 21,600
4 U160 – U200 6m Kg 22,500
5 I100 – I120 – I150 6m Kg 22,800
6 I180 – I200 6m+12m Kg 23,500
7 I250 – I300 6m+12m Kg
THÉP TIẾP ĐỊA
1 Cọc tiếp địa mạ kẽm V40 Kg 29,000
2 V50 Kg 28,500
3 V63 Kg 28,000
4 V70, V75 Kg 28,500
5 Kim thu sét mạ kẽm D14x1m Cái 55,000
6 D16x1m Cái 60,000
7 D18x1m Cái 80,000
8 D20x1m Cái 10,000
Thép ống hộp
1 Thép ống hộp đen 6m Kg 25,500
2 Thép ống hộp mạ kẽm 6m Kg 26,500

Cảm ơn Quý khách, thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ (Hà Nội – Bắc Ninh)

Bảng giá thép mạ kẽmhttps://thepduyle.com.vn/bang-gia-thep-ma-kem/

Page: https://www.facebook.com/ThephinhDuyLe/